Teknik Bilgiler

Hidrolik Silindiri Tanyalm
Hidrolik Silindir Tipleri
Hidrolik Silindirlerde Dorusallk
Hidrolik Silindirlerde Kee Seimi
Montaj Esnasnda Dikkat Edilecek Hususlar
Temel Birim Deiim Tablosu
Ticari Kuvvet Formlleri
Pnomatik Silindir Teorik Kuvvet

HDROLK SLNDRLERDE DORUSALLIK

Hidrolik silindirler birden fazla parann bir araya gelmesiyle oluan komplike ekipmanlardr. alma
artlar incelendiinde ileri geri hareketi yapan paralar tek balant ekseninde almaktadr. Bu
nedenle silindiri oluturan tm paralar ayn eksen zerinde konumlandrlmaldr.

 

Aksi taktirde;
Eksen farkllklar silindirin yaslanarak almas demektir ki, buda keelerin hzla anmasna
neden olur.
Farkl eksen istenmeyen ykleri de silindir elemanlarna tatmak anlamna gelir, sonu olarak
silindir elemanlarnn mr ksalr.
Silindir ayet gl ase balantsndan gl ise makinenin asesini zorlar ve asede
deformasyona sebep olabilir.
Sistem abuk snr.
Elektrik motoru ve pompa zorlanr.
Sonu olarak gereksiz g kayplar oluur ve verim der.

 

imdi silindiri oluturan paralarn ilem metotlarn ve dikkat edilecek detaylar ksaca inceleyelim.

 

3.1. KOVAN


Kovan imalatlarnda daima referans kovan i apdr. malat esnasnda kovana yaplacak tm ilemler
i ap referans alnarak gerekletirilir. Ayrca ya giri rakoru ayet kaynaklysa bu proses tornalama
ilemi ncesi yaplmaldr. Resme dikkatlice bakldnda kovan apndan 1 mm byk 101 ls
mevcuttur. Bu blge n kapan oturma blgesi olup, ayet kaynak sonras oval ik ngrlen snrlar
gemi ise yine kovann i ap referans alnarak di ekimi ile birlikte bir seferde ilenmelidir.

ap 101 lsnn ilenmesinde dikkat edilecek dier nokta ise yzey kalitesidir. Komple resme
bakldnda szdrmazlk elemanlarndan o-rng diye tanmlanm eleman bu blgede
yataklandrlmaktadr.

Yzey kalitesi ve dairesel ik bu szdrmazlk elemannn salkl olarak almasn engellemektedir.

Resim zerinde ap 100 lsne bakldnda yzey kalitesinin rt<=0.3 my mertebesinde istendii
grlmektedir. Bu yzey piston keesinin ve yataklama elemanlarnn alt yzeydir. Yzey
kalitesi bozuk ise kee mrn azaltarak silindirin i kaak yapmasna neden olabilir. Piyasada bu
borular honlanm veya honlamaya hazr olarak temin edilebilir.

 

3.2. ROT (ML)


Silindir rodlarnda alan yzey ile piston, yastklama elemanlar gerekli e merkezlilik toleranslarn
karlamaldr. Resimde 20 derece olarak gsterilen pah montaj aamasnda szdrmazlk
elemanlarnn hasar grmeden gemesini salar. ayet rod hazr kapl milden imal ediliyorsa, ileme
srasnda d yzeyi muhakkak korunmaldr. Rot yatakta iken yatakla rod arasna tala girmesi
nlenmeli ve yatan dnme esnasnda iz yapmamas iin aparat kul anlmaldr.

3.3. N KAPAK (KEP)

Kovana konstrksiyon prensiplerine gre eitli
metotlarla balanan n kapak, imalat nemli
proseslerden biridir. D kovanda sabit ii rod
yzeyiyle temas halinde olduundan kovan ve rod
ne kadar salkl imal edilirse edilsin, kapakta
oluabilecek geometrik tolerans sapmalar , btn
sistemi riske edebilir. Bu nedenle kovana
yataklayan blge ile roda yataklayan blgede e
merkezlilik tolerans ok nemlidir. Ayrca alndaki
diklik tolerans da alma esnasnda strok
sonunda nem arz eder. Alnda eksene gre bir
erilik mevcut ise, strok sonunda basncn etkisiyle
piston n yz, eri yzeye yaslanmaya alr.
Erilik miktarnca rodu esnetmeye ve pistonun
szdrmazlk ve yataklama elemanlarna farkl
eksenlerde istenmeyen ekstra ykler uygular.

n kapaklar szdrmazlk elemanlarna da yataklk
yapmaktadr. Szdrmazlk elemanlarnn takld
kanal arn yzey kalitesi elemanlarn mrn
dorudan etkiler. Kanallarda karncalanma, setler,
tolerans dna km ller dorudan d kaak
sebebidir.

Hidrolik silindir yataklama elemanlar n kapaklara
monte edilmektedir. n kapak alamsz elikten
imal edilmise kesinlikle rodla temas
ettirilmemelidir. Prensip olarak ayn zellikteki iki
malzeme birbirleriyle temas ettirilmemelidir. Byle
olduu taktirde birbirlerini andrma ve svanma
riski vardr. Bu nedenle n kapak elik yaplm ise
muhakkak yataklama eleman kul anlmaldr. ayet
n kapak imalinde kul anlan malzeme aleminyum
alam, pik, sfero trevleri, bronz alaml
malzemeler ise rodla temas etmesinde bir saknca
yoktur.

3.4. PSTON

n kapak gibi szdrmazlk elemanlarn
zerinde tamakla beraber, d kovanda
hareket eden ii rodda sabit olduundan
kovan ve rod ne kadar salkl imal
edilirse edilsin, pistonda oluabilecek
geometrik tolerans sapmalar btn
sistemi riske edebilir. n kapakta bahsi

geen konular piston iinde geerlidir

3.5. ARKA KAPAK


Silindire kapaklk yapan eleman olup, silindir
arka balantsn zerinde tadndan iki
yzey arasndaki paralel ik ve bu yzeylerin
fatura apna gre diklik toleranslar hatr
saylr bir neme sahiptir. Bu blgelerde
oluabilecek tolerans d olumsuzluklar,
silindir balant eksenini bozacandan
silindir ve konstrksiyonda istenmeyen
ykler meydana getirecek, hatta silindirin yerine montajna izin vermeyecektir.
Kapamz ek salkl bir ekilde imal de edilebilir, ayet kapak kovana kaynakl birletirmeyle balanyorsa kaynak operasyonu da kritik bir prosestir. Kaynak
esnasnda arka kapakta arplma meydana
gelir ise yeniden yukarda saydmz
olumsuzluklar meydana gelecektir.


3.6.ROT BAI VE KOVAN BAI

Konstrksiyona gre yzlerce balant
ekli mevcuttur. Balant tipi ne olursa
olsun temel esas balant annda
eksenel sapmalar nleyecek ekilde
talal imalat ve kaynak operasyonlarnn
gerekletirilmesi salanmaldr.gerekli
grld hal erde kaynakl balant
yaplmsa rod ve kovan balar kaynak
sonras da ilenebilmektedir. Bu tip
imalat hata risklerini azaltr. Ancak ileme sreleri uzar ve malzeme ebatlar byr